ประเด็นข่าว 8 พ.ย.-รองวิษณุ แถลงความพร้อมเลือกตั้ง จับตาปลดล็อค

8

วลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา 09.20 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2-3 โรงแรมแชงกรี-ลา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เวลา 13.00 น. รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ เครืองาม) แถลงข่าว เรื่อง การเตรียมการของ ครม. ในการเลือกตั้ง ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งต้องจับตาดูว่า จะมีการประกาศปลดล็อกอย่างไรบ้าง

วลา 13.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่และมาตรการเยียวยาผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 15.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล