อะไรซ่อนอยู่เบื้องหลัง กนป. จึงไม่ทำตามข้อเรียกร้องชาวสวนปาล์ม

7

มีเสียงโวยวายมาจากเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ที่ไม่พอใจมติของกนป. กำหนดแก้ปัญหาราคาปาล์มแบบไม่คืบหน้า และไม่ยอมนำปาล์มเข้าสู่ระบบการผลิตไฟฟ้า

เสียงโวยวายมาจากคุณชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน ซึ่งเป็นนายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง หลังทราบมติที่ประชุมกนป. หรือ คณะกรรมการน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมันแห่งชาติที่ออกมาแก้ปัญหาราคาปาล์มแบบไม่เสด็จน้ำ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และดูเหมือนไม่มีมติอะไรออกมาที่เป็นผลในการจะช่วยพยุงราคาปาล์มได้เลย

ข้อเรียกร้องของชาวสวนปาล์ม อาทิ
1.ให้มีการกำหนดราคาขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท
2. ให้กำกับการนำเข้าน้ำมันปาล์มที่ถูกกฎหมาย
3. ให้ปราบปรามการลักลอบการนำเข้าน้ำมันปาล์มอย่างเด็ดขาด
4. ให้รัฐบาลดำเนินการนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่โดยทันที
5. ให้กำกับและจำกัดปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองอย่างเคร่งครัด
6. ให้มีการผลิตและจำหน่ายการใช้ ใบโอดีเซลB10B20 ให้เป็นพลังงานทางเลือกของทุกจังหวัดและเพิ่มจุดจำหน่ายตามสถานีบริการไปให้ทั่วถึง

ยื่นไปแล้ว แต่ในที่กนป. ไม่ได้พิจารณาข้อที่เรียกร้องที่ยื่นไปเลย โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่จะช่วยพยุงราคาปาล์ม โดยขอให้รับซื้อปาล์มในราคา กก.ละ4.50บาท ซึ่งกนป. ไม่มีตอบ คงซื้อได้ในราคา3.00 – 3.50บาท

ประเด็นที่จะช่วยให้ราคาปาล์มสูงขึ้น คือ การนำมันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซล และการนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า หากทำได้ จะช่วยระบายผลผลิตปาล์มได้มาก แต่กนป. มีมติไม่รับทำการผลิตและจำหน่ายการใช้ ใบโอดีเซลB10ให้มากขึ้น

กรณีนี้ มีการรับหลักการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 11พฤษภาคม 2561 กนป. ระบุว่า จะกระจายแหล่งบริการให้เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่กลับไม่มีการดำเนินการ ทั้งๆที่การผลิตB10 เป็นเอกชนเป็นผู้ผลิต รัฐไม่ต้องลงทุน แค่กำกับควบคุมคุณภาพเท่านั้น แค่กำหนดเป็นนโยบาย ก็จะเพิ่มปริมาณการใช้ปาล์มภายในประเทศได้จำนวนมาก ลดปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มได้ทันที

ขณะที่ข้อเสนอให้นำาปาล์มไปใช้กับโรงผลิตไฟฟ้ากระบี่ ก็ไม่รับหลักการโดยให้เหตุผลว่า โรงไฟฟ้ากระบี่ต้องใช้น้ำมันเตา ซึ่งจะต้องใช้ถ่านหิน ทำเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่จะให้เอาปาล์มไปใช้กับโรงไฟฟ้าบางปะกงแทน ซึ่งหากต้องนำไปใช้ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จะต้องมีค่าขนย้าย และที่นั่นไม่มีเครื่องจักรกลรองรับ

มติของ กนป. เป็นมติที่สวนทางกับข้อเสนอของชาวสวนปาล์มโดยสิ้นเชิง ดูเหมือนไม่จริงใจที่จะแก้ปัญหา โดยเฉพาะการใช้ปาล์มผลิตไฟฟ้า ซึ่งเอกชนขานรับและเพิ่มสัดส่วนนำปาล์มไปผลิตแล้ว แต่กนป. ยังปกป้องผลประโยชน์ของ กฟผ.ที่พยายามผลักดันการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า ในเมืองท่องเที่ยวอย่างกระบี่ ซึ่งชาวบ้านไม่ยอมรับ

ชาวสวนปาล์มจึงนัดประชุมกันเพื่อเดินทางมาหน้าทำเนียบรัฐบาล กดดันให้รัฐบาลแก้ปัญหา

ถ้าคิดทำเพื่อชาวบ้าน ทำง่ายนิดเดียว แต่ปัญหาคือ ไม่จริงใจที่จะทำ