ประเด็นร้อน 6 พ.ย. -ภูมิใจไทยจัดสัมมนา ขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาปาล์มราคาต่ำ

6

เวลา 07.20 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. 2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อไปตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี มีกำหนดสักการะศาลหลักเมืองเยี่ยมชมกำแพงเมืองเก่ากาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมโรงงานกระดาษไทย ตำบลบ้านเหนือ ชมลานวัฒนธรรมจำลองและกล่าวพบปะประชาชน

เวลา 12.00 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางโดยเรือ เพื่อตรวจลำน้ำบริเวณแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จากท่าแพวัดเทวสังฆาราม ไปยังท่าแพเขื่อนขุนแผน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน

เวลา 17.10 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. 2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เวลา 13.00 น.พรรคภูมิใจไทย ซึ่งผลักดันแนวคิด ไบโอดีเซลผลิตไฟฟ้า ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ปาล์มน้ำมัน จากพืชเพื่อการบริโภค สู่ พืชพลังงาน” โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ปาล์มน้ำมัน ทั้งระบบ ประกอบไปด้วย ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ตัวแทนโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำมันปาล์ม อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนสื่อมวลชน เพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ณ ที่ทำการพรรค บางเขน

ประชุมคัดเลือกกรรมการบริหารพรรค ไทยรักษาชาติ โดยคนรุ่นใหม่ที่แตกออกมาจากพรรคเพื่อไทย เนื่องจากมีรายงานว่า ไม่พอใจการเข้าดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรค มาร่วมก่อตั้งพรรคใหม่ อาทิ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญกุล อดีตส.ส.แพร่ เป็นต้น