ดุสิตโพล ชี้ ! “ลุงตู่” เปิดเพจ มีเป้าหมายชัดเจน หวังผลการเมือง

10

สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นประชาชน โดยส่วนใหญ่ 42.75% เชื่อ กรณี นายกรัฐมนตรี เปิดเพจทางโซเชียล เพื่อหวังหยั่งเสียง วัดความนิยมทางการเมือง และ 39.45% อยากให้ผู้นำประเทศวางตัวเป็นกลาง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,165 คน ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “เพจ นายกรัฐมนตรี” จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเพจ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชน ทั้งเว็บไซต์ Facebook Twitter Instagram โดยพบว่าร้อยละ 42.75 ประชาชนคิดว่าเป็นการหยั่งเสียง วัดความนิยม หวังผลทางการเมือง ร้อยละ 24.67 ประชาชนคิดว่ามีทั้งกระแสตอบรับที่ดีและคัดค้าน ร้อยละ 23.47 เป็นสิทธิของนายกฯทุกคนสามารถมีได้ในโลกยุคออนไลน์

ส่วนประเด็นที่ประชาชนจะได้รับจากการเปิด”เพจ นายกฯ” ร้อยละ 51.60 เห็นว่าสามารถติดต่อแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือปัญหาต่างๆได้สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 30.55 มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิด และความต้องการของประชาชน ร้อยละ 23.01 รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว เห็นการทำงานของนายกฯ

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าการเปิด “เพจ นายกฯ” เป็นการหาเสียงหรือไม่ ร้อยละ 42.92 ระบุว่าเป็นการหาเสียง เพราะใกล้เข้าสู่ช่วงการเลือกตั้ง เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ดี เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของนายกฯ ให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อสร้างคะแนนนิยม ร้อยละ 40.17 ระบุว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการหาเสียงหรือไม่ เพราะ ขึ้นอยู่กับเจตนาและความตั้งใจ ร้อยละ 16.91 ระบุว่าไม่เป็นการหาเสียง เพราะนายกฯยังไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาจเพียงต้องการปรับปรุงการทำงานและสื่อสารกับประชาชนโดยตรง

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ ควรวางตัวอย่างไร ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้า ร้อยละ 39.45 ควรเป็นกลาง ยุติธรรม ใช้อำนาจในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ร้อยละ 34.12 ควรตั้งใจทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติจนกว่าจะหมดวาระ ร้อยละ 20.90 เดินหน้าตามโรดแมป สานต่องานตามนโยบายที่วางไว้