แก๊งค์รีดไถ ตั้งแต่ยุค คมช.-คสช. พฤติกรรมไม่เปลี่ยน

25

การออกมา’ตรวจสอบ’ การทุจริตของคนบางคน สังคมภายนอกจะเห็นว่า ‘เป็นคนดี’ ปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมือง แต่เบื้องหลังกลับเน่าเฟะ เต็มไปด้วยการเรียกรับผลประโยชน์ เหมือน ‘แก๊งค์รีดไถ’ แก๊งค์นี้

แก๊งค์นี้ เป็นการรวมตัวกันของคนหลายกลุ่ม ทั้งสื่อ ทหาร อดีตข้าราชการผู้ใหญ่ และบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด’ผู้ใหญ่’บางคน มีการรวมตัวกันหลังการยึดอำนาจของคมช. ที่นำโดยพล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน กลุ่มนี้เป็นแนวร่วมฝ่ายต่อต้าน’ทักษิณ ชินวัตร’ เมื่อมีการยึดอำนาจ ก็ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าไปอยู่ในคณะกรรมาธิการที่มีผลประโยชน์มาก อย่าง กมธ.คมนาคม เป็นต้น

เมื่อมีตำแหน่ง คนพวกนี้ก็หยิบประเด็นที่มีการพูดถึง องค์กรบางองค์กร บริษัท การประมูลจัดซื้อจัดจ้าง เรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ

เบื้องหลังการตรวจสอบ ก็จะมีการต่อรองผลประโยชน์ เรียกเงินระดับ 100 ล้านบาท เมื่อผู้บริหารองค์กรไม่ยอมจ่าย ก็ใช้สื่อที่ใกล้ชิด เป็นเครื่องมือในการใส่ร้ายโจมตี ซึ่ง
กระทำมาอย่างต่อเนื่อง จนมีการฟ้องร้องกันหลายคดี ยังคากันอยู่ในศาลจนบัดนี้

ถึงเวลาเข้าตาจนก็วิ่งล็อบบี้ ขอความเห็นใจ แต่บางครั้งก็ไม่ได้รับความเห็นใจ เพราะสิ่งที่ได้ทำไว้ เหลือรับประทานจริงๆ

ช่วงที่มีการจะคลายล็อคทางการเมือง ระดับคนเด่น คนดัง ก็วิ่งเข้าหา คนที่เคยด่า เคยโจมตี ขอเงินไปตั้งพรรค 200-300 ล้าน เพื่อสนับสนุนผู้มีอำนาจ เป็นนายกฯต่อไป ถูกปฏิเสธหน้าหงายกลับไป

หาเรื่องมาเล่นงานต่อ

เป็นพฤติกรรมสุดเลวร้ายของคนที่อ้างว่า ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อความขาวสะอาดของบ้านเมือง สังคมวงกว้างไม่รู้ แต่คนวงในรู้กันดี