สรุปประเด็นเศรษฐกิจ-ศาลสั่งทุเลา ซิมดีแทคไม่ดับ-คนใต้เห็นด้วยลงนาม CPTPP

5

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลา กรณีดีแทคหมดสัมปทานยืดอายุ 3 เดือน-ขนส่งไม่สนรถตู้ขู่หยุดวิ่ง นำรถที่อื่นมาแทนได้ 


คนใต้เห็นด้วย เข้าร่วม CPTPP

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ภาคใต้จัดสัมมนารับฟังความเห็น เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทย ในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP” มุ่งสร้างความเข้าใจในทุกแง่มุม และเห็นถึงประโยชน์และผลกระทบจากการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของไทย

โดยมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกว่า 200 คน จาก 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล
การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น มีมุมมองทั้งในด้านประโยชน์และผลกระทบ โดยส่วนใหญ่มองว่า CPTPP จะช่วยขยายโอกาสการค้าการลงทุนของไทย ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ต้นทุนภาคธุรกิจจะลดลง ผลักดันและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ก็มีความท้าทายที่จะเกิดขึ้น คือ ผู้ประกอบการไทยก็อาจจะเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น และไทยอาจจะต้องแก้ไขกฎหมายบางเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลง

อลเวง! ห้ามรถตู้เกิน10 ปีวิ่งรับส่งผู้โดยสาร

คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ที่มีพันเอกสมบัติ ธัญญะวัน รองผบ.พล.ม.2 รอ. เป็นประธาน ได้เชิญกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และกลุ่มรถตู้เข้าหารือถึงข้อเรียกร้องดังกล่าว ที่ประชุม ยืนยันข้อสรุปเดิมว่า รถตู้ที่วิ่งให้บริการประชาชนต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนและจะไม่มีการยืดอายุรถตามข้อเรียกร้อง เพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย โดยรัฐบาลอาจพิจารณาต่ออายุให้ ถ้ากลุ่มรถตู้สามารถหาบริษัทหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือ เช่น ผู้ผลิตรถตู้ ช่วยรับรองความปลอดภัยจองตัวรถ

ผลให้รถตู้ 1,800 คัน จากทั้งหมดราว 6,000 คัน ที่มีอายุครบ 10 ปี ในวันที่ 30 กันยายนนี้ ต้องหยุดให้บริการทันที เพราะถ้านำรถหมดอายุออกให้บริการจะผิดกฎหมาย มีโทษปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท


แท๊กซี่ขู่หยุดวิ่ง ขอเพิ่มเซอร์ชาร์จ-ลดลงโทษ

กลุ่มรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ (แท็กซี่แวน) ในสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ยื่นข้อเสนอ ขอปรับขึ้นค่าเซอร์ชาร์จจาก 50 บาท/เที่ยว เป็น 100 บาท/เที่ยว เพราะเห็นว่ารถแท็กซี่วีไอพีที่เพิ่งเปิดให้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิได้รับค่าเซอร์ชาร์จ 100 บาท/เที่ยว ซึ่งไม่เป็นธรรม จึงต้องการปรับค่าเซอร์ชาร์จให้อยู่ในระดับเดียวกัน มิเช่นนั้นรถแท็กซี่แวนจะหยุดวิ่งให้บริการ

ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า หากรถแท็กซี่ในสนามบินหยุดให้บริการก็สามารถดึงรถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 7-8 หมื่นคันมาทดแทน รถในสุวรรณภูมิที่มีอยู่ 3-4 พันคันได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร


ซิมดีแทคไม่ดับศาลปกครองมีคำสั่งทุเลา

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 โดยให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ได้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2561 เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น