เศรษฐกิจ 3 เดือนสุดท้ายชาวบ้านกังวลหนี้สิน-สินค้าขยับแพง

5

KR-ECI ช่วง 3 เดือนข้างหน้า ขยับขึ้นเล็กน้อย ครัวเรือนเกษตรบางส่วนกังวลหนี้ลดลง อานิสงส์จากมาตรการภาครัฐ

วันที่ 12 กันยายน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้วิเคราะห์ ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากเดิมที่ระดับ 46.3 ในเดือนก.ค. มาอยู่ที่ระดับ 46.5 ในเดือนส.ค. เนื่องจากครัวเรือนเกษตรบางส่วนมีความกังวลลดลงต่อประเด็นเรื่องภาระหนี้สินในอนาคต ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากมาตรการภาครัฐ อย่างมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย

อย่างไรก็ดี ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนส.ค. 2561ปรับตัวลดลง จากเดิมที่ระดับ 45.1 ในเดือนก.ค. มาอยู่ที่ระดับ 44.8 ในเดือนส.ค. เนื่องจากครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อประเด็นเรื่องสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้าและบริการภายในประเทศที่สูงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ยังต้องติดตามในเรื่องของระดับราคาสินค้าและบริการในประเทศที่คาดว่าจะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ทั้งในส่วนของราคาอาหารสดและราคาพลังงาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อภาวะการครองชีพของครัวเรือนในระยะข้างหน้า ​