ไอเดี๋ยเจ๋ง! ไม่เป็นภาระวัด ไม่เป็นภาระโลก ขอจักรยานเป็นพวงหรีด

51

วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร ประเทศไม่รับพวงหรีดเป็นดอกไม้ เนื่องจากจะเป็นปัญหาให้วัดในการบริหารจัดการและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงขอเป็นรถจักรยานแทน 

วัดมกุฏกษัตริยาราม ระบุว่า ขอไม่รับพวงหรีดงานศพ เพราะเป็นปัญหาของวัด และสิ่งแวดล้อมขอเป็นจักรยาน เสร็จงาน จะเอาไปมอบให้ ร.ร. ต่างจังหวัด ให้ นร ยืมใช้ขี่จากบ้านมา ร.ร.แขกที่ไม่สะดวกจัดจักรยานมาแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่วัด จะจัดการให้ คันละ 1,500- ล้อเป็นอลูมิเนียมไม่เป็นสนิม เด็กได้ใช้นานๆ ได้ทำบุญร่วมกัน ร.ร.ในต่างจังหวัด ถ้ามีเด็กๆนักเรียนต้องการจักรยานใช้สำหรับขับขี่ไปโรงเรียน ให้ติดต่อทางวัดตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ได้เลย จักรยานมีจำนวนมากไม่มีหมดครับ

วัดมกุฏกษัตริยาราม
‭02-281-2089‬