เศรษฐกิจขาขึ้น ขึ้นมา...ก่ายหน้าผาก

Blog Single
ภาพเป็นเหตุ

เศรษฐกิจขาขึ้น
ขึ้นมา...ก่ายหน้าผาก


กาดเสื้อแดง อย่างวโรรส ออกมาโวยว่า เศรษฐกิจแย่
ไม่มีคนเดิน นี่มัน..ไม่ใช่คนเขาเลิกเดินวโรรส เพราะของแพง โกง สกปรก ใช่ม๊ะ