ร.พ.วัดไร่ขิง ไอเดียเริ่ด ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ “ออนไลน์”

Blog Single

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้มีการทดลองเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยรายใหม่ ส่งผลให้ ช่วยลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลโรงพยาบาล ทำให้ประหยัดค่าใช่จ่ายในการเดินทางมารับบริการ สำหรับผู้ป่วยรายใหม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ตามขั้นตอน ดังนี้

 1.ลงทะเบียนได้ที่ www.metta.go.th  หรือ สแกน QR code                           

2.กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงทะเบียน  ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล

3.เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายต่อไป

หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034-388712 -14ในวันและเวลาราชการ