ม.44 อีกแล้ว? ให้อำนาจ กกต.แบ่งเขต ก่อนทำไพรมารีโหวต

Blog Single

รู้กันหรือยัง ... ?

“รัฐบาล” มีคิวหารือนอกรอบ กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไขปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้ง ... การทำ “ไพรมารีโหวต” ของพรรคการเมือง

จากนั้นค่อยนำข้อสรุปที่ได้ ไปถกกับพรรคการเมือง ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.นี้

“วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯ แย้ม .. คิวนัด กกต.หารือ 14 มิ.ย.61 ทั้งเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ตลอดจน ปัญหาสุมอกพรรคการเมือง ปมติดล็อกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560

ซึ่งในประเด็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง “กกต.” ได้มีการศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ แล้ว เห็นว่า ... กฎหมายไม่เปิดช่องให้ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งได้ก่อน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ใช้บังคับ

หากรอไปถึงเวลานั้น ... โดยรัฐบาลไม่มีการปลดล็อคหรือแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 ก็จะกระทบต่อการทำไพรมารีโหวตของพรรคการเมือง

ขณะที่ปัญหาของพรรคการเมือง ในการทำไพรมารีโหวตนั้น ... ก็จะมีการเสนอว่า ผู้สมัคร และพรรคการเมือง ยังไม่รู้ว่าจะมีการแบ่งเขตอย่างไร และเมื่อรัฐบาลยังไม่มีการปลดล็อคคำสั่ง คสช.ที่ 57/2557 และคำสั่ง คสช.ที่ 3/2558 รวมทั้งแก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ก็ทำให้ไม่สามารถหาสมาชิกในเขตนั้น ๆ ได้ เพื่อที่จะมาทำหน้าที่กรรมการสาขา หรือตัวแทนประจำจังหวัด

ทั้งยังไม่สามารถประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อตั้งสาขาพรรค ตั้งตัวแทนประจำจังหวัด ตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครได้ หรือประชุมเพื่อหามติว่าจะส่งกี่เขต ส่งแบบบัญชีรายชื่อเท่าไหร่ เห็นชอบรายชื่อผู้สมัครที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาหรือไม่ ...

“กระบวนการทั้งหมด เชื่อว่าพรรคใหญ่ที่มีศักยภาพ ยังต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ... ส่วนพรรคตั้งใหม่ ไม่อาจคาดการณ์เวลาได้”

ดังนั้นหากรัฐบาลยังคงยึดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่จะให้มีการทำไพรมารีโหวต ในการเลือกตั้งครั้งแรก ก็จำเป็นต้องพิจารณาให้การแบ่งเขตเลือกตั้งโดยเร็ว ซึ่งก็สามารถใช้อำนาจตาม ม.44 ให้อำนาจ กกต.แบ่งเขตได้ก่อนกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ใช้บังคับได้

ขณะที่รัฐบาลเอง ก็ต้อง “ปลดล็อค” หรือผ่อนคลายให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมในบางเรื่อง ที่ไม่ได้เป็นการหาเสียง เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำไพรมารีโหวต

**************