รับเหมาหนุนกำไร TAKUNI Q1/61 พุ่ง183.81%

Blog Single

 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI เปิดเผยว่า ผลประกอบการงวด Q1/61 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 183.81% ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 582.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221.78ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 61.41% โดยการเพิ่มขึ้นของทั้งกำไรสุทธิ และรายได้เป็นผลมาจากรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจำนวน 220.84 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 141.23% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากรายได้งานก่อสร้างน้ำมันและแก๊สของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มขึ้น

 

ในขณะที่ล่าสุด กลุ่มบริษัทเข้ารับงานใหม่อีกจำนวนกว่า 1,125 ล้านบาท ประกอบไปด้วยงานประกอบและติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันสถานีท่อส่งเพิ่มเติมที่เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ระยะเวลาก่อสร้าง 3 เดือน มูลค่าโครงการ 5.16 ล้านบาท งานประกอบ และติดตั้งโครงสร้างเหล็กในนิคม อุตสาหกรรม มาบตาพุด จ.ระยองมูลค่าโครงการ 296.70 ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง 21 เดือน และงานรับเหมาติดตั้งโครงสร้างง านเครื่องกล งานระบบท่อและงานสีในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จ.ระยองมูลค่าโครงการ 823.29 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 26 เดือน