โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6

Blog Single

ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้แนวคิด SMEs Startup Wow!  “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ SMEs หรือ Startup ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี นำเสนอแนวคิดธุรกิจที่มีความโดด เด่น แตกต่าง สร้างสรรค์ ชิงเงินทุนประเดิมมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท โดยผลงานชนะเลิศ ได้รับเงินทุนประเดิม 1,000,000 บาท ปีนี้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษ ด้านผลงานสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) และ ผลงานสุดยอดแนวคิดทางด้านนวัตกร รม (Idea) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวั นที่ 10 สิงหาคม  2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารกา รสมัคร หรือติดตามความเคลื่อนไหวโครงกา รประกวดได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomilli on ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 092 247 0426-8