ศิลปะ ภรณ สคูล ออฟ อาร์ทโรงเรียนสอนศิลปะหลักสูตรอังกฤษ

Blog Single

โรงเรียนสอนศิลปะ ภรณ สคูล ออฟ อาร์ท เสนอโปรแกรมการเรียนศิลปะทัศนศิ ลป์แบบไดนามิกและเป็นมืออาชีพซึ่ งมีคลาสหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนตลอดโดยได้มีการพัฒนาที่ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติของประเทศอังกฤษคลาสเรียนที่ถูกวางแผนเป็นอย่างดี และเหมาะสมกับวัยที่จะเข้าถึ งในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และยังมีการสอนแบบภาษาไทยสำหรับคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา จำกัดจำนวนคนในชั้นเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมแห่ งการเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนแต่ละคน และยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ทุกช่วงวัยเช่นกันอีกทั้งยังคลาสเรียนตัวต่อตัวสำหรับนักเรียนที่เตรี ยมตัวสอบวิชาศิลปะที่ สามารถกำหนดวันเวลาเองได้ รวมไปถึงการอบรมฝึกสอนศิลปะเพื่ อวัตถุประสงค์และความสนใจทั่ วไปอื่นๆ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ ยมชมสตูดิโอที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ ง่ายต่อการเดินทางบนถนนสุขุมวิท 26หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับหลักสูตรของ โรงเรียนสอนศิลปะ ภรณ สคูล ออฟ อาร์ท กรุณาติดต่อได้ทางอีเมล์ ParonSchoolofArt@gmail.com หรือ โทร +66 (0) 89-795-8765หรือเยี่ยมชมได้ที่เฟซบุ๊ก https://ww.facebook.com/ParonS choolofArt  หรือเว็บไซต์ www.ParonSchoolofArt.com หรือ https://www.instagram.com/paro nschoolofart