เมาแล้วขับ สงกรานต์นี้ระวัง ศาลขังคุกจริง 15 วัน ห้ามประกัน

Blog Single

ศาลเอาจริง เมาแล้วขับ แอลกอฮอล์ เกิน 251 มิลลิกรัมเปอร์เซน ถูกขัง 15 วัน ห้ามประกัน ส่วน ต่ำกว่า 250 มิลลิกรัมเปอร์เซน รวมทั้ง เด็กแว้น ซิ่งจักรยานยนต์ประลองความเร็ว จะถูกนำเครือมมือติดตามตัวมาใช้เพื่อทำการคุมประพฤติ ห้ามออกจากเคหสถานในเวลากลางคืน 

นายประสาร มหาลี้ตระกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมกับนายสราวุธ เบยจกุล เลขาธิการสำนักงานศาศยุติธรรม และนายประเสริรฐ โหล่วประดิษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง แถลง มาตรการที่ศาลจะนำมาใช้ คดีเมาแล้วขับ ซึ่งจะเริ่มใช้ในช่วงสงกรานต์ คดีกับผุ้กระทำความผิดในคดีเมาแล้วขับกับผู้ที่ถูกตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เกิน 251 มิลลิกรัมเปอร์เซน ศาลจะมีคำพิพากษาให้คุมขังทันที่ 15 วัน โดนห้ามไม่อนุญาตให้ประกันตัว

นายประสาร กล่าว่า สำหรับโครงการความร่วมมือการใช้เครืองมืออิเลคทรอนิกค์ EM ติดตามตัวผู้กระทำความผิด คดีเมาแล้วขับ ซึ่งจะเริ่มใช้ในช่วงสงกรานต์ นี้ คืดเริ่มกับผู้กระทำความผิดเมาแล้วขับขี่รถยนค์หรือรถจักรยานยนค์ ที่ถูกจับผลการตรวจวัดประริมาณแกลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนขึ้นไป เบื่องต้นระยะแรก จะได้มีการนำเอาเครื่องมือติดตามตัว EM มาใช้ในคดีผู้ที่เมาแล้วขับในกลุ่มที่ได้กระทำความผิดในเขตอำนาจศาลแขวงดอนเมืองและศาลแขวงพระนครเหนือ ในระยะแรกนี้

นายประสาร กล่าวว่า การใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกล์จะเริ่มกับผู้ที่กระทำความผิด เมาแล้วขับ ในช่วงสงกรานต์ คือเริ่ม ตั้งแต่ ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ ตามคำพิพากษาของศาล และตามเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนด

นายประเสริฐ กล่าวว่า ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีกับผุ้กระทำความผิดในคดีเมาแล้วขับกับผู้ที่ถูกตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เกิน 251 มิลลิกรัมเปอร์เซน ศาลจะมีคำพิพากษาให้คุมขังทันที่ 15 วัน โดนห้ามไม่อนุญาตให้ประกันตัว ในขณะมีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 250 มิลลิกรัมเปอร์เซน จะถูกนำเครือมมือติดตาทมตัวมาใช้เพื่อทำการคุมประพฤติ โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากเคหสถานในเวลากลางคืน ตามระยะเวาลาที่ศาลกำหนด 

“โดยการใช้เครื่อง มือ EM ศาลจะนำมาใช้กับกลุ่มที่นำรถออกมาแข่งขันกันบนถนน อีกด้วย ในขณะนี้ ศาลมีเครื่องมือ EM จำนวน 5.000 เครื่อง ที่จะนำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับจะเริ่มกับผู้ที่กระทำความผิดเมาแล้วขับเริมตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.61 นี้”ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง กล่าว 

นอกจากนี้ ศาลจะนำมาเครื่องมือ EM ใช้กับกลุ่มที่นำรถออกมาแข่งขันกันบนถนน อีกด้วย ในขณะนี้ ศาลมีเครื่องมือ EM จำนวน 5.000 เครื่อง ที่จะนำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับจะเริ่มกับผู้ที่กระทำความผิดเมาแล้วขับเริมตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.61 นี้