จับตา “นครพนม” สวรรค์ของนักลงทุน-นักท่องเที่ยว

Blog Single

“นครพนม” โหมโรงเปิดม่าน “เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” นักลงทุนไทย–ต่างชาติให้ความสนใจตอบรับกันอย่างคึกคัก ผู้ว่าฯ นำทีมจัดโรดโชว์นำร่องที่ จ.อุดรธานี

นี่คือการส่งสัญญาณจาก นายสมชาย วิทย์ดํารงค์ พ่อเมืองนครพนม ที่นำทีมงานเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมให้เป็น สวรรค์ของนักลงทุน นักธุรกิจและนักท่องเที่ยว

เป็นไปตามที่ “รัฐบาล” มีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window และการดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

จ.นครพนม ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรองรับนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม อาทิ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ : OSS เพื่อบริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และแรงงาน อาคารโลจิสติกส์ และคลังสินค้า

ทั้งนี้ จ.นครพนม มีโครงข่ายคมนาคมและที่ตั้งเหมาะสมในการเป็นประตูสู่อาเซียนและจีนตอนใต้–ตะวันออก เป็นจุดเชื่อมโยงในการขนส่งสินค้า การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ได้สะดวกและสั้นที่สุด

นอกจากนี้ยังได้เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับการค้า การลงทุน ด้านต่างๆ รวมถึงความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุน และนักท่องเที่ยว เข้ามาสู่นครพนม เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไฮไลท์ที่น่าสนใจ จะมีการจัดงานส่งเสริมการค้าผ่านแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ,กิจกรรมการค้าชายแดน พร้อมสัมมนา “กลุ่มจังหวัดสนุก : อนาคตหลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในวันที่ 27-30 เม.ย.2561 เวลา 10.00–20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

ในงานนอกจากมีการเสวนาจากกูรูชื่อดังด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าดี เด่น ดัง ของนครพนมและกลุ่มจังหวัดสนุก รวมถึงการแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงให้เห็นว่า นครพนม...พร้อม เดินหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยความเข้มแข็งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด อันเป็นจุดสำคัญในการสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนไทยและต่างชาติ