เผย 5สุดยอดอาหารเค็ม

Blog Single

 Line Ramathibodi ได้จัดทำอินโฟร์กราฟฟิค  5อันดับสุดยอดอาหารเค็ม โดยผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุวว่า ใน 1วัน ประชาชนไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน 2,000  มิลลิกรัม หรือเทียบเท่ากับน้ำปลาประมาณ 4  ช้อนชา หากลริโภคเกินความจำเป็น อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมองอุดตัน

สำหรับ ฟิค  5 อันดับสุดยอดอาหารเค็ม อันดับ 1 กุ้งแห้ง100 กรัม ปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 3,240 มิลลิกรัม  2 ปลาอินทรีย์เค็ม10 กรัม ปริมาณโซเดียมเฉลี่ย  3,200 มิลลิกรัม 3 ต้มยำปลากระป๋อง100 กรัม ปริมาณโซเดียมเฉลี่ย3,000 มิลลิกรัม  4 น้ำพริกกะปิ1 ถ้วยปริมาณโซเดียมเฉลี่ย2,250 มิลลิกรัม และ  5 ส้มตำปู100 กรัมปริมาณโซเดียมเฉลี่ย2,000  มิลลิกรัม