ใครว่าเศรษฐกิจไม่ดี คอนโดสุขุมวิท-พระราม 4 ขายเกือบเกลี้ยง

Blog Single

คุณต้องไม่เชื่อแน่ ๆ คอนโด ย่านสุขุมวิท - พระราม 4 ราคาเฉียด 9  ล้านบาท ยังเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ   อัตราการขายได้ต่อเดือนปรากฏว่าขายได้ดีมากถึงประมาณ 19% ต่อเดือน ขายได้ 6,207 หน่วย โดยที่มีการเปิดตัวทั้งหมด 7,961 หน่วย

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส แถลงว่า  ในขณะนี้ ย่านถนนสุขุมวิท พระรามที่ 4 ยังมีบ้านแฝดเสนอขายอยู่ 12 หน่วย ณ สิ้นปี 2560 ขายไปแล้ว 2 หน่วย ยังเหลือขายอยู่อีก 10 หน่วย สนนราคาหน่วยละนับร้อยล้านบาท อย่างไรก็ตามสินค้าหลักที่ขายก็คือห้องชุดพักอาศัย โดยมีขายตั้งแต่ราคา 1-2 ล้านบาทจนถึงหน่วยละนับร้อยล้านบาทเลยทีเดียว

ในปี 2560 มีหน่วยเปิดใหม่ถึง 7,961 หน่วย โดยเกือบทั้งหมดหรือ 7,949เป็นห้องชุดพักอาศัย นอกนั้นมีอีก 12 หน่วยเป็นบ้านแฝด ถ้าการพัฒนาที่เกิดขึ้นในทำเลนี้มีสูงถึง 68,428 หน่วย หน่วยขายที่เปิดในปี 2560 นี้มีราคาเฉลี่ยที่ 8.6 ล้านบาท ถือได้ว่าราคาเฉลี่ยในพื้นที่นี้สูงกว่าราคาเฉลี่ยของทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง หนึ่งเท่าตัว เพราะเป็นเขตที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงสุด

ส่วนใหญ่ของห้องชุดในทำเลนี้เปิดขายในราคา 5-10 ล้านบาทจำนวนถึง 3,974 หน่วย รวมมูลค่า 28,134 ล้านบาท รองลงมาเป็นห้องชุดราคา 3-5 ล้านบาทจำนวน 1,640 หน่วยมีมูลค่ารวมกัน 6,221 ล้านบาท ส่วนห้องชุดราคา 10-20 ล้านบาท แม้มีจำนวนเพียง 1238 หน่วยแต่มีมูลค่ารวมกันถึง 17,413 หน่วย หรือสูงเป็นอันดับสองของทั้งหมด อนึ่งห้องชุดเกิน 20 ล้านบาทมีเพียง 425 หน่วยแต่มีมูลค่ารวมกันถึง 13,842 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 35 ล้านบาท

สำหรับอัตราการขายได้ต่อเดือนปรากฏว่าขายได้ดีมากถึงประมาณ 19% ต่อเดือนเลยทีเดียว ทั้งนี้สินค้าที่ขายดีมักเป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงเป็นสำคัญ ทั้งนี้สอดคล้องกับภาวะที่ผู้มีรายได้สูงอย่างนี้กำลังซื้ออยู่พอสมควรที่รายได้น้อยกว่ามีความสามารถในการซื้อไม่มากนัก อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การขายในทำเลนี้เป็นไปด้วยดีก็คงเป็นเพราะรถไฟฟ้าบีทีเอส ทำให้ทั้งอุปสงค์และอุปทานของห้องชุดพักอาศัยมีมากเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตามราคาที่อยู่อาศัยในทำเลนี้ในรอบ 6 เดือน ของปี 2560 กลับมีราคาลดลง 0.07% ซึ่งแสดงว่าไม่ได้มีการลดลงแต่อย่างใด ราคาในแต่ละกลุ่มไม่ได้ขยับขึ้นเดียวกันราคาบ้านมือสองก็ค่อนข้างหยุดนิ่ง ไม่มีกลุ่มใดที่ราคาขึ้นหรือลงแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญกว่ากลุ่มอื่นเลย ราคาเฉลี่ยเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเงิน 8.999 ล้านบาท มาในธันวาคม 2560 ปรับเป็นราคา 8.993 ล้านบาท ซึ่งไม่แตกต่างกัน

ในรอบหนึ่งปีพ.ศ. 2560 มีการขายได้ 6,207 หน่วย โดยที่มีการเปิดตัวทั้งหมด 7,961 หน่วย ในปี 2560 และในจำนวนนี้สามารถขายได้ 5,047 หน่วย แสดงว่าที่เหลือ 1,165ที่เปิดขายมาก่อนปี 2560 ที่สินค้าเดิมขายได้น้อยคงเป็นเพราะเหลือไม่มากจึงขาดการประชาสัมพันธ์ จำนวนที่ขายได้

โดยสรุปแล้วทำเลนี้เป็นทำเลคุณภาพมีสินค้านำเสนอมากแต่ก็ขายได้มากเช่นกันโดยที่มีอุปทานมากกว่าอุปสงค์จึงอาจเกิดการสะสมอุปทานส่วนเกินได้มาก เป็นสิ่งที่พึงพิจารณาในอนาคต