อุทยานเขาใหญ่เปิดพื้นที่สีขาวสร้างสรรค์กิจกรรมเด็กไทย

Blog Single

อุทยานขาใหญ่ร่วมกับพันมิตร เปิดพื้นที่สีขาวจัดกิจกรรมใหห้เยาวชนไทยได้ซึมซับรักธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนพร้อมคุมเข้มนักท่องเที่ยวที่ทำผิดระเบียบ

นายครรชิต  ศรีนพวรรณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ในฐานะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า ทางอุทยานเขาใหญ่ ร่วมกับ เครือข่ายเยาวชน กลุ่มใบไม้ กลุ่มรักเขาใหญ่ กลุ่มไม้ขีดไฟ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ"เขาใหญ่ดีจังปี3คราฟท์" เพื่อให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ธรรมชาติกับพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมศิลปะ งานทำมือ นิทรรศการภาพถ่าย และกิจกรรมศึกษาธรรมชาติของผืนป่าเขาใหญ่ผ่านกิจกรรมเดินป่า เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้ดูแลสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันทางอุทยานฯได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในพื้นที่อุทยาน รวมถึงช่วยกันรณรงค์ตามมาตรา4ม.ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติที่กรมอุทยานฯกำหนดไว้ ได้แก่ ห้ามขับรถเร็ว ห้ามให้อาหารสัตว์ ห้ามทิ้งขยะและห้ามส่งเสียงดัง เพราะทั้งหมดส่งผลกระทบต่อชีวิตสัตว์ป่า ซึ่งการทำกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เขาใหญ่เป็นเขาใหญ่ดีจังที่ยั่งยืนตลอดกาล 

  “สิ่งที่เด็กจะได้จากการทำกิจกรรมนี้คือประสบการณ์ชีวิตจริง ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับสัตว์ป่า ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์และทำประโยชน์ต่อสัตว์ป่าเพื่อให้เขาใหญ่เป็นเขาใหญ่ดีจังที่ยั่งยืนตลอดกาล นอกจากนี้ยังได้แนวทางในการตัดสินใจว่าควรจะเลือกเรียนสาขาใดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า” นายครรชิต กล่าว      

 นายครรชิต กล่าวอีกว่า แม้ที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่คือ นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานฯมีการขับรถเร็ว แอบให้อาหารสัตว์ หากพบทางอุทยานฯจะทำการจับปรับอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังมีผู้ลักลอบนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มพอเมาก็จะส่งเสียงดังไม่เคารพกฏระเบียบ ซึ่งตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช กำหนดห้ามมิให้นำเข้า หรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยาน  ฝ่าฝืนมีความผิดตาม พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา18 โทษจำคุกไม่เกิน1เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ หากพบว่ามีการดื่มและส่งเสียงรบกวนก่อความรำคาญ ทางอุทยานฯจะจับปรับและไล่ลงทันที ซึ่งที่ผ่านมาได้ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด