เครือข่ายเยาวชนร้อง “อัศวิน”พบโฆษณาเหล้าเบียร์เกลื่อนกรุง

Blog Single

เยาวชนร้องผู้ว่า กทม. เอาผิดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายบนตึกสูง สำรวจพบโฆษณาเหล้าเบียร์เกลื่อนกรุง ชี้กฎหมายครอบรอบ10 ปี นานพอที่จะบังคับใช้จริงจัง  มากกว่าเน้นประชาสัมพันธ์  

​ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายธีรภัทร์   คหะวงศ์  ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วย นายวันชัย  พูลช่วย เลขานุการเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา และกลุ่มเยาวชน นำหลักฐานการทำผิดกฎหมาย เข้าร้องเรียน พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กทม. กรณีปรากฏป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในรูปแบบของป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ติดบนผนังตึก อาคารสูง รวมไปถึงป้ายโฆษณาตู้ไฟ ตามร้านเหล้าผับบาร์ต่างๆ ที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงตราสัญลักษณ์ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

​นายธีรภัทร์ กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้ เครือข่ายเยาวชนฯลงพื้นที่สำรวจป้ายโฆษณาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่า มีการทำผิดกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 จำนวนมาก ทั้งในรูปแบบของป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ติดบนผนังตึก อาคารสูง รวมไปถึงป้ายโฆษณาตู้ไฟ ตามร้านเหล้าผับบาร์ต่างๆ ที่ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือตราสัญลักษณ์ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

​“แปลกใจอย่างยิ่งว่ามีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวนมากในพื้นที่ กทม.  ทำไม่ไม่มีใครเห็นป้ายผิดกฎหมายนี้เลยหรือ   ใครอนุญาตให้ขึ้นป้ายที่ผิดกฎหมายลักษณะนี้ได้ แล้วทำไมกทม.ถึงไม่มีมาตรการใดๆจัดการกับป้ายที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ ปล่อยให้ติดกันอย่างโจ่งครึ่ม ใหญ่โตทั่วกรุงเทพฯได้อย่างไร ผู้ว่า กทม. ต้องเร่งตรวจสอบเอาผิดโดยด่วน  เพราะเกือบทั้งหมดแม้จะอ้างว่าเป็นตราสัญลักษณ์ของสินค้าอื่นเช่น โซดา   เครื่องดื่ม  แต่โดยรวมแล้วมีสัญลักษณ์แทบจะเหมือนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และในส่วนที่เป็นคำว่าโซดาหรือ เครื่องดื่ม ก็มีสัดส่วนที่เล็กมาก  แท้จริงแล้วจงใจโฆษณาให้ผู้คนเข้าใจว่าเป็นตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า  อันนี้ขัดกับกฎกระทรวงชัดเจน   กทม.ต้องเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของธุรกิจน้ำเมาเหล่านี้ด้วย” นายธีรภัทร์ กล่าว

ด้านนายวันชัย พูลช่วย เลขานุการเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรากล่าวว่า  กฎหมายฉบับนี้จะครบรอบ 10 ปี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้แล้ว  จึงอยากเห็น กทม. จริงจังกับการบังคับใช้กฎหมาย  คงหมดเวลาที่จะประชาสัมพันธ์  ตรวจเตือนกันอีกแล้ว  มันนานพอที่จะรับรู้กันกฎหมายกันอย่างกว้างขวาง  ถึงเวลาต้องเด็ดขาดได้แล้ว   และทางเครือข่ายเรามีข้อเสนอถึงผู้ว่าฯกทม. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุงเทพมหานครโดยตำแหน่ง เพื่อนำไปพิจารณา ดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ดำเนินการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรูปของป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ติดบนผนังตึก อาคารสูง รวมไปถึงป้ายโฆษณาตู้ไฟ ตามร้านเหล้าผับบาร์ต่างๆ ที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงตราสัญลักษณ์ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจากการตรวจสอบของเครือข่ายพบว่ามีป้ายการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายดังกล่าวจำนวนมาก 

 2.ในการกระทำดังกล่าวขอให้ตรวจสอบด้วยว่าป้ายดังกล่าวมีการขออนุญาตจากกรุงเทพมหานคร หรือไม่ และหากมีการอนุญาตให้มีการติดตั้งป้ายซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมาย จึงเกิดคำถาม ว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องอาจมีส่วนร่วมกระทำความผิดให้เกิดการโฆษณาที่ผิดกฎหมายด้วยหรือหรือไม่ ซึ่งในทางที่ถูกต้องแล้วกรุงเทพมหานครไม่ควรอนุญาตให้โฆษณาที่ผิดกฎหมาย และต่อไปควรขอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งดูแลกฎหมายนี้ก่อนอนุญาตเพื่อความชัดเจน

3.ขอให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพหมานครเป็นการด่วน เพื่อพิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ รวมถึงการกำหนดแนวทางลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ เพื่อให้มีระยะเวลาในการเตรียมการวางแผนรับมืออย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม

4. ขอเรียกร้องผ่านไปยังผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เคารพกฎหมายและหยุดหาช่องเพื่อโฆษณาหลบเลี่ยงกฎหมาย โดยไร้ซึ่งความรับผิดชอบ