สวทน.จัดประกวดนวัตกรรมอาหาร

Blog Single

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  โดยโครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส  ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการประกวดนวัตกรรมอาหาร “Food Innopolis Innovation Contest 2017”  ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท และได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยการประกวดดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ให้เป็นเวทีในการแสดงออกด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และนำมาบูรณาการเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมที่ดี เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศได้  โดยกำหนดจัดการประกวดและพิธีประทานถ้วยรางวัล ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 – 19.30 น.  ณ ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน