รองผู้ว่าฯกทม.ติดตามงานนโยบายNOW

Blog Single

“ชินทัต”เดินตามงานนโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง”ใน 2 พื้นที่เขตป้อมปราบฯและสัมพันธวงศ์พร้อมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเขตป้อมปราบฯ และเขตสัมพันธวงศ์ อาทิ “โครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเป็นเวลา” ว่ามีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรับทราบการดำเนินงาน จุดทิ้ง จุดเก็บขยะ ซึ่งเขตสามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนจุดทิ้งขยะได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยต้องสอดรับกับความต้องการของประชาชน ส่วนเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องโครงการถนน 5 ไม่ ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่เขตป้อมปราบฯ และเขตสัมพันธวงศ์ ในวันนี้พบว่าทั้ง 2 เขต ได้ดำเนินการได้ดีในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว โครงการที่ 3 ได้แก่ โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ที่ผู้ว่าฯ กทม. ต้องการให้มีการทาสีอาคารเป็นโทนเดียวกันทั้งถนน โดยให้เขตประสานกับเจ้าของอาคารและห้างร้าน เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบ สี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตลอดทั้ง 2 ข้างทางของถนน เพื่อความสวยงาม เพิ่มความสดใสให้กรุงเทพฯ

 นอกจากนี้ ยังกำชับให้เขตเตรียมความพร้อมเรื่องการระบายน้ำ โดยต้องตรวจสอบท่อระบายน้ำ และดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับและระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีน กรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมการป้องกัน ระมัดระวังอัคคีภัยที่มักจะเกิดในช่วงเทศกาลดังกล่าว เบื้องต้นได้กำชับให้แต่ละเขตประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบและเฝ้าระวังฟืนไฟ อีกทั้งประชุมหารือร่วมกับประชาชนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน