ผอ.WHO ดูงานดูแลผู้ป่วยติดเตียงใน กทม.

Blog Single

ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างการบริการระดับปฐมภูมิ และการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ ดร.เทโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างการบริการระดับปฐมภูมิ และการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี และชุมชนพระเจน เขตปทุมวัน โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้บริหารสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีการดูแลสุขภาพประชาชนครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยมีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และชุมชน นอกจากนี้ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอาสาสมัครสาธารณสุขประมาณ 30,000 คน ครอบคลุมชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 2,600 ชุมชน ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน โดยประชาชนในชุมชนจะได้รับการดูแลทุกคนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก และคณะ ได้เยี่ยมชมการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี และเยี่ยมบ้านที่มีการปรับปรุงห้องหรือจัดทำห้องเหมือนห้องที่โรงพยาบาล (Home ward) เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนที่จำเป็นต้องรักษาตัวที่บ้าน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านหรือผู้ป่วยติดเตียงจะมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของกรุงเทพมหานครออกเยี่ยมบ้านเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำด้านการรักษาพยาบาลเป็นระยะ ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวได้ทำเป็นห้องปลอดเชื้อสำหรับฟอกไตที่บ้าน ในห้องปลอดเชื้อจะมีการใช้เตียงที่บ้านเป็นเตียงผู้ป่วยเหมือนในโรงพยาบาลทั่วไป และผู้ป่วยยังได้รับการดูแลและรักษาพยาบาลเหมือนนอนที่โรงพยาบาลที่ตนเองรักษาอยู่