“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า

Blog Single

จากข่าวที่ดาราสาวนุสบา ปุณณกันต์ โพสต์ว่าป่วยด้วย โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า และมีแนวโน้มจะพบในผู้ใหญ่มากขึ้น ส่วนวิธีการป้องกันทำได้ง่ายๆ เพียง “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

ในอดีต ไวรัสโรตา จะพบมากในกลุ่มเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ  ทองเจริญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาและที่ปรึกษากรมควบคุมโรคบอกว่า ใน รอบ 2 ปีที่ผ่านมานี้ พบว่ามีรายงานในผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจติดเชื้อจากการดูแลเด็กที่ป่วย หรือติดจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และในปีที่ผ่านมาพบมากในช่วงฤดูหนาว

โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้านี้มาจากไหน  มาจากการรับเชื้อที่มากับอาหารและน้ำโดยตรงเข้าทางปาก หรือโดยอ้อมหลังการสัมผัสกับเครื่องใช้หรือของเล่นต่างๆที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อไวรัส  โดยจะมีอาการภายใน 1-3 วัน และผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้นานกว่าสัปดาห์หลังเริ่มมีอาการ 

ส่วนอาการของโรคคือ มีไข้ อาเจียน และท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการขาดน้ำ หากรับการรักษาไม่ทันหรือไม่เหมาะสม อาจเกิดอันตรายได้ ในเบื้องต้นให้ ดื่มน้ำเกลือแร่หรือสารละลายเกลือแร่ เพื่อทดแทนสารน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไป ไม่ควรซื้อยาฆ่าเชื้อกินเอง หากอาการรุนแรงขึ้น เช่น อาเจียน หรือถ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว ทั้งนี้ จากข้อมูลยังพบอีกว่า สามารถมีการติดเชื้อซ้ำได้หลายครั้ง โดยครั้งหลังๆ อาการจะน้อยลง

สำหรับมาตรการที่ภาครัฐเน้นในการป้องกันและควบคุม ได้แก่ 1) การสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนัก 2) การดำเนินการควบคุมในพื้นที่ที่มีการระบาด 3) การวางระบบเฝ้าระวังอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าอย่างต่อเนื่อง 4) การควบคุมมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม และ 5) การควบคุมมาตรฐานคลอรีนในน้ำประปา

ส่วนวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า นั้น มีข้อบ่งใช้เฉพาะในเด็กเล็ก โดยให้ครั้งแรกในเด็กอายุไม่เกิน 16 สัปดาห์ หยอดเข้าทางปาก 2 หรือ 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน ซึ่งวัคซีนสามารถลดการป่วยและความรุนแรงของโรคได้

การป้องกันสามารถทำได้โดยใช้มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ดังนี้ 1.รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน และสะอาด 2. การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน และ 3.หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ทั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร และภายหลังการใช้ห้องน้ำ นอกจากนี้ขอให้ระมัดระวังการกินน้ำแข็งที่ไม่สะอาด เพราะอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ ได้ และควรกำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหาร รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

ดื่มน้ำเกลือแร่หรือสารละลายเกลือแร่ เพื่อทดแทนสารน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไป ไม่ควรซื้อยาฆ่าเชื้อกินเอง หากอาการรุนแรงขึ้น เช่น อาเจียน หรือถ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว