นำร่อง 2พื้นที่สนองนโยบายผู้ว่าฯกทม.

Blog Single

นำร่อง2 พื้นที่สนองนโยบายผู้ว่าฯกทม.โครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา”และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการพัฒนาและจัดระเบียบถนน

พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ซึ่งเป็นนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการผลักดันให้บ้านเมืองมีความสะอาด แม่น้ำคูคลองสะอาด เพื่อสุขภาวะแวดล้อมที่ดีของประชาชน ซึ่งทางสำนักงานเขตบางเขนได้กำหนดจุด ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ทั้งหมด 23 จุด ได้แก่ บริเวณ ถ.พหลโยธิน 9 จุด ถ.แจ้งวัฒนะ หน้าห้างสรรพสินค้าแม็กแวลู 1 จุด ถ.รามอินทรา 6 จุด ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 2 จุด ถ.สุขาภิบาล5 1 จุด ถ.วัชรพล 2 จุด และ ถ.เทพรักษ์ 2 จุด อีกทั้งยังมีการจัดเก็บขยะทางน้ำบริเวณริมคลอง จำนวน 2 จุด ได้แก่ ชุมชนคลองบางบัว ริมคลองบางบัว และชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ คลองบางบัว โดยจุดที่กำหนดให้เป็นที่ทิ้งขยะ จะมีเส้นกรอบสีเขียวสะท้อนแสงที่เจ้าหน้าที่ได้ทาสีตีกรอบไว้

 ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการพัฒนาและจัดระเบียบถนนนำร่อง “ถนนเทพรักษ์” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่ผู้ว่าฯกทม. ได้มอบนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตพัฒนาและจัดระเบียบให้เป็นถนนตัวอย่างนำร่องเขตละ 1 แห่ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยให้ประสานกับสำนักเทศกิจให้การพัฒนาและจัดระเบียบ โดยยึดหลัก 5 ไม่ ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1. ไม่จอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า 2. ไม่มีหาบเร่-แผงลอยที่ผิดหลักเกณฑ์หรือผิดกฎหมาย 3. ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 4. ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย 5. ไม่ตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้าหรือที่สาธารณะ เพื่อจะเป็นถนนตัวอย่างในการพัฒนาและจัดระเบียนบนถนนเส้นอื่นๆต่อไป