เตือนนักท่องเที่ยวเลี่ยงดื่มสุราคลายหนาวอันตรายถึงชีวิต

Blog Single

เตือนนักท่องเที่ยวที่นิยมดื่มเหล้าคลายหนาว เสี่ยงอันตรายถึงตายได้ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ แนะดูแลร่างกายให้แข็งแรงก่อนไปเที่ยว

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวปีนี้หลายๆพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีอากาศหนาวเย็น นักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางไปสัมผัสความเย็น บางกลุ่มยังมีความเชื่อว่าฤทธิ์ของสุราจะทำให้ร่างกายอบอุ่น จึงนิยมดื่มสุราเพื่อคลายความหนาวซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดและมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า เมื่อดื่มสุราร่างกายจะสูญเสียความร้อน หลอดเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัวอย่างหนัก เพื่อให้ความร้อนในร่างกายถูกระบายออกมาได้ง่ายขึ้น เมื่อความร้อนในร่างกายถูกระบายออกมามากๆ จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติ สุราจะออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการง่วง ซึม และทำให้หลับไปท่ามกลางอากาศหนาวเย็น เป็นเรื่องที่อันตรายมากเนื่องจากเลือดในร่างกายหนืดขึ้น ส่งผลต่อการไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆ ทำให้ขาดออกซิเจน ส่งผลให้หัวใจทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การดื่มสุรายังมีผลต่อสังคมในอีกหลายๆ ด้าน ซึ่งที่ชัดเจนที่สุด คือ การดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

 นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า ในปี 2560สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ พบผู้เข้ารับการบำบัดรักษาอาการติดสุรามากเป็นอันดับ 2รองจากยาบ้า คิดเป็นร้อยละ 20.03ดังนั้น แนะนำนักท่องเที่ยวที่จะดื่มสุราเพื่อคลายความหนาวหันมาเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทาง  ดังนี้ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5หมู่  ดื่มน้ำมาก ๆ  หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด อยู่ในที่ซึ่งมีอากาศถ่ายเท ไม่เข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ธรรมดานาน 15-20วินาที เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมเสื้อผ้าหนาๆ สวมถุงมือถุงเท้าและสวมหมวก หลังอาบน้ำควรทาโลชั่น หรือครีมบำรุงผิว สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องนำยาไปเพื่อรับประทานตามที่แพทย์สั่งด้วย และในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวควรงดการดื่มสุราและแอลกอฮอล์ทุกชนิด