สสส.จับมือรถไฟ ชูแคมเปญ ‘บนรถไฟ-สถานี ปลอดบุหรี่-สุรา’

Blog Single

สสส.ผนึก ร.ฟ.ท.-ตำรวจรถไฟ รณรงค์รับมือปีใหม่ ชูแคมเปญ “บนรถไฟและสถานี ปลอดบุหรี่และสุรา” หวังสร้างความอุ่นใจปลอดภัยกลับถึงบ้าน ย้ำอย่าละเมิดกฎหมายขายดื่มสุรา-สูบบุหรี่ แนะหยุดพฤติกรรมเสี่ยงสร้างความเดือดร้อนรำคาญ การรถไฟฯ ลั่นนักงานนอกรีตเอาออกแน่

นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ ,ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ชูแนวคิด “บนรถไฟและสถานี ปลอดบุหรี่และสุรา” ทั้งนี้ในงานมีการจำลองสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง และผิดกฎหมายบนรถไฟ”จากนั้นเดินรณรงค์แจกสื่อและติดสติกเกอร์ ข้อความ “บนรถไฟและสถานี ปลอดบุหรี่และสุรา” บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง และขบวนบนรถไฟ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้เพื่อต้องการสื่อสารกับพ่อค้าแม้ค้า นักท่องเที่ยว ผู้มาใช้บริการรถไฟ และประชาชนทั่วไป ให้รับรู้ถึงผลกระทบจากบุหรี่และสุรา อีกทั้งต้องการสร้างความตระหนักต่อพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการเดินทางด้วยรถไฟ ที่สำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎหมายห้ามขาย ห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟและสถานี รวมถึงห้ามขายห้ามดื่มสุราบนรถไฟและสถานี ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามบังคับใช้เมื่อปีที่ผ่านมา อีกทั้งข้อมูลของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ที่ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎหมายนี้ พบกว่า 93.53% สนับสนุนเต็มที่ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางด้วยรถไฟ คือ 44.23% เสียงดังรบกวนสร้างความรำคาญ ,29.31% เกิดการทะเลาะวิวาท ,10.60% เกิดอุบัติเหตุ ,8.45% ลวนลาม/คุกคามทางเพศ และ 7.41% มีการลักขโมย

ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ สสส.และภาคีเครือข่าย ต้องการขยายพื้นที่ปลอดภัยทางสุขภาวะของประชาชนให้คลอบคลุมถึงรถไฟ ทำบนรถไฟและสถานีให้กลายเป็นพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยสมบูรณ์ ขณะเดียวกันประเด็นรณรงค์ควันบุหรี่มือสองในสถานบริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งคลอบคลุมถึงรถไฟด้วยนั้น ในภาพรวมถือว่าดีขึ้นมาก สะท้อนจากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2554 มีผู้พบเห็นคนสูบบุหรี่ 49.57% แต่ในปี 2557 ลดลงเหลือ 24.27% ดังนั้นหากประชาชนช่วยกันเคารพกฎกติกา เคารพสิทธิของผู้อื่น การเดินทางโดยรถไฟในปีใหม่นี้จะเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยและมีความสุขอย่างแน่นอน

ด้านรองผู้ว่าการ รฟท. กล่าวว่า การขายและดื่มสุราบนรถไฟเป็นปัญหาใหญ่และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้โดยสาร ซึ่งการรถไฟฯ ได้ประกาศควบคุมการดื่มสุราบนรถไฟและสถานีรถไฟ ห้ามไม่ให้มีการเร่ขายสุราบนรถไฟเด็ดขาด ซึ่งมีแนวปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ขณะเดียวกันผู้โดยสารส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายนี้ เพราะช่วยให้ปลอดภัย ลดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากคนเมาขาดสติ เสียงดังรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น ที่สำคัญมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทำร้ายร่างกายกันได้ง่าย ซึ่งได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย คุมเข้มขบวนรถไฟให้ปลอดสุรา พร้อมเน้นย้ำพนักงานขับรถ ก่อนขับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งจุดตรวจความปลอดภัย ประจำการรถไฟทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  กรณีฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง ประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประจำสถานีและขบวนรถไฟ และห้ามใช้หลังคาบันไดและบริเวณข้อต่อรถไฟเป็นที่โดยสาร หวังว่าปีใหม่นี้บรรยากาศการเดินทางจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย และตระหนักถึงปัญหาพิษภัยจากสุรา

ขณะที่ พ.ต.อ.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ กล่าวว่า กองบังคับการตำรวจรถไฟร่วมกับทุกฝ่าย ทั้งหน่วยบัญชาการสอบสวนกลาง ตั้งจุดบริการและจุดตรวจสอบใหญ่ทั้งหมด 4 จุด คือ หัวลำโพง แอร์พอร์ตลิ้งมักกะสัน สถานีรถไฟเชียงใหม่ และสถานีรถไฟหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.59-4ม.ค.60 เพื่อช่วยดูแลป้องกันเหตุ และอำนวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อมแก่ผู้โดยสารรถไฟให้ปลอดภัย โดยมีกล้อง CCTVคอยช่วยสังเกตการณ์ ทั้งนี้สิ่งที่ยังเป็นปัญหาทุกปี คือ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน เนื่องจากปีที่ผ่านมามีผู้ทำผิดและถูกดำเนินคดีกว่า 700 ราย  ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถไฟและสถานี มีโทษปรับไม่เดิน 2,000 บาท สำหรับผู้ที่ขายหรือดื่มสุรา มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตามปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมาย หยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่น หรือหากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน 1194